سنجش ریسک پذیری

1- از کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری لذت می‌برید.

2- به دنبال بهترین بازده ممکن هستید حتی اگر مجبور به پذیرش ریسک باشید.

3- نگرش معمول خود را هنگام تصمیم‌گیری‌های مهم مالی چگونه توصیف می‌کنید؟

4- احساس می‌کنید در گذشته با تصمیمات مالی خود چه میزان ریسک را پذیرفته‌اید؟

5- برای دستیابی به اهداف مالی، سرمایه‌گذاری را ترجیح می‌دهید که ایمن باشد و رشد آهسته و پیوسته داشته باشد.

6- هنگام در نظر گرفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری پر ریسک، دچار اضطراب می‌شوید.

7- تصور کنید که شش ماه پس از آغاز سرمایه‌گذاری، عملکرد بازارهای مالی منفی بوده است. در همین راستا، سرمایه‌گذاری شخصی شما نیز به مقدار قابل توجهی دچار زیان شده است. واکنش شما چه خواهد بود؟

8- شما به دنبال سرمایه‌گذاری با رشد بالا هستید و تمایل دارید برای رسیدن به این هدف، ریسک ضرر و زیان بیشتری را بپذیرید.

9- اگر پول اضافی برای سرمایه‌گذاری داشته باشید، چه سهمی از آن را در فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی و ریسک بالا که احتمال از دست دادن مقداری از پولتان در آن وجود دارد، سرمایه‌گذاری می‌کنید؟

10- فکر می‌کنید دوستی که شما را به خوبی می‌شناسد، نگرش شما را برای پذیرش ریسک‌های مالی چگونه توصیف می‌‌کند؟

11- در هنگام ورود به یک فرصت سرمایه‌گذاری پرریسک (که احتمال سود و زیان زیاد در آن بالا باشد)، چه احساسی خواهید داشت:

12- تصور کنید که مقداری پول برای سرمایه‌گذاری در اختیار داشته و دو گزینۀ سرمایه‌گذاری دارید. کدام گزینه را انتخاب می‌کنید؟

13- شما سودهای کم اما قطعی را به سودهای بزرگ و نامشخص ترجیح می‌دهید.

14- هنگام در نظر گرفتن یک تصمیم مهم مالی، کدام گزینه به بهترین شکل، نحوۀ تفکر شما دربارۀ سود و زیان احتمالی حاصل از آن تصمیم را شرح می‌دهد.

15- شما سودهای کم اما قطعی را به سودهای بزرگ و نامشخص ترجیح می‌دهید.

بر اساس پرسشنامه تکمیل شده، ریسک پذیری مالی شما برابر با

فرصت های سرمایه گذاری بر اساس میزان ریسک پذیری شما

مشاهده‌ی نتیجه‌ی نهایی
OmidFunds

آکادمی مالی امید، پیشرو در آموزش و سنجش سواد مالی