اطلاعات صندوق


مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه گذاری

وجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

بازارگردان

تأمین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت


صندوق مشترک گنجینه ی مهر در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۰با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق با شماره ۱۱۲۲۲ نزد سبا به ثبت رسیده است.صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه مهر از انواع صندوق­های­ سرمایه­ گذاری مختلط می باشد. حسب امیدنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،  ۴۰ تا ۶۰ درصد از دارایی‌های صندوق صرف سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و مابقی آن صرف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد  ثابت و سپرده بانکی  می‌گردد از این رو این صندوق در مقایسه  با صندوق‌های سهامی، ریسک کمتری برای سرمایه­گذاری  به همراه دارد. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. مشخصات تکمیلی در اساسنامه و امید نامه در تارنمای صندوق به نشانی www.ganjinehmehrfund.ir قابل مشاهده است.

 

 

ریسک صندوق‌های مختلط نسبت به صندوق‌های سهامی کمتر است. این صندوق‌ها مزایای اوراق سهام و درآمد ثابت را توأمان دارند؛ بدین معنی که پتانسیل کسب بازده بالاتر به‌وسیله سهام و نوسانات قیمتی کمتر به‌وسیله اوراق با درآمد ثابت را فراهم می کنند. گفتنی است در صورت افت بازار، سرمایه‌گذاران در صندوق‌های مذکور به دلیل ترکیب اوراق با درآمد ثابت و سهام، زیانی کمتری از صندوق‌های سهامی متحمل می‌شوند و در صورت رشد بازار سهام، بازدهی بالاتر از صندوق های درآمد ثابت برای سرمایه گذاران را کسب خواهد کرد.
برای سنجش میزان ریسک‌پذیری خود به لینک زیر مراجعه کنید.

 

 

 

بازده صندوق


آخرین وضعیت صندوق


آخرین تاریخ به روز رسانی

1403/4/1

قیمت صدور

11,149

قیمت ابطال

11,108

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

69,060

کل خالص ارزش دارایی ها

1,259,703,362,048


ترکیب دارایی های صندوق


سهم صنایع در دارایی صندوق


OmidFunds

آکادمی مالی امید، پیشرو در آموزش و سنجش سواد مالی